Brevia Semibold - Rubrikstypsnitt

Vi använder Brevia Semibold till rubriker, ett tydligt och kraftfullt typsnitt. I de allra flesta fall skrivs rubriken med små bokstäver (gemener) eftersom rubriker med enbart stora bokstäver (versaler) har en tendens att bli svårlästa.

Typsnitt

Exempel