Frizoner

En frizon är viktig för att logotypen ska vara tydlig. Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Ju mer frizon logotypen får desto bättre syns den. Det går utmärkt att lägga logotypen på en färgplatta eller i en bild.