Ett konsekvent bildspråk

För att skapa ett enhetligt ansikte utåt är det viktigt att vi har ett konsekvent bildspråk. Försök i ditt bildval utgå från en jordnära färgskala, ha med någon mänsklig närvaro och en tydlig anknytningen till Öland. Tänk på att bilden är en viktig del av budskapet och att den ska stämma överens med texten.

Exempelbilder

Bilderna är exempelbilder; en inspiration till bildval och får ej användas.