Grafiskt element

För att förstärka vår grafiska identitet finns ett grafiskt element i form aven illustration. Illustrationen har en lokal symbolik, men visar också på vad Borgholm Energi gör. Illustrationen kan användas på olika sätt, antingen i sin helhet eller som en begränsad del. Illustrationen kan vara blå eller negativ (vit på färgad bakgrund). Den ska inte användas i några andra färger.