Typografi

För att skapa ett enhetligt ansikte utåt använder vi även en gemensam typografi allt kommunikationsmaterial. Med begreppet typografi avses det som bestämmer bokstävernas mellanrum och utformning.