Vår grafiska profil

En grafisk profil är ett redskap för alla som arbetar med kommunikation av Borgholm Energi.

Genom att använda oss av de riktlinjer profilen innehåller skapar vi en tydlig bild av Borgholm Energi som är lätt att känna igen.

Logotyp

Typografi

Profilfärger

Grafiska element

Inspiration

Ladda ner