Användningsområden

Se nedan hur grafiskt element kan användas.