Exempel

Här är ett exempel på hur typografin kan se ut och hur de olika vikterna i typsnittet samverkar. Definierar förhållanden i storlek samt förutsättningar för god tillgänglighet.