Storlek

Logotypen bör inte vara mindre än 30 mm bred eftersom den då blir svår att uppfatta.